MSRTC News Today |आता लहानांपासून ते मोठ्या ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत एसटीचा बसचा मोफत प्रवास करता येणार

MSRTC News Today: नमस्कार मंडळी आता लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत एसटीचा प्रवास मोफत करता ये MSRTC मोफत पास योजना राज्यभरात सुरू झालेले आहे. आपण सर्वजण कधी कधी दैनंदिन जीवनात प्रवासासाठी ST चा वापर करतो. परिवाहन महामंडळाने एक खूपच उपयुक्त योजना अमलात आणली आहे. या योजनेमध्ये तुम्ही कोणतेही पैसे खर्च न करता तुम्हाला अधिक सूट … Read more