Land Ownership Proff | जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करण्याचे सात पुरावे कोणते ते येथे पहा !

 

 

 

 

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो’ तुमचं आमच्या “कृषी अपडेट

24 तास”या न्यूज पोर्टलवर सर्वांचे स्वागत आहे. तर

शेतकरी बांधवांनो आज आपण जमिनीचा मालकी हक्क

सिद्ध करण्यासाठी कोणते, सात पुरावे लागतात ते आज

आपण या बातमीमध्ये पाहणार आहोत,Land Record 7Documents Ownership Proff.

 

 

Land Ownership Proff : जमिनीच्या मालकी

हक्काविषयी वाद सुरू असल्याचे आपल्याला दिसून येते

तितकच काय तर, राज्यभरात असे हजारो खटले ही

प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आपण ज्या जमिनीवर राहत

असतो किंवा ज्या जमिनीवर आपली स्थावर मालमत्ता घर

किंवा व्यवसायाची इमारत आहेत ती जमीन आपल्याच

मालकीची आहे हे पटवून देण्यासाठी काही पुराव्यांच जतन

करून ठेवणं गरजेचं असतं

 

 

जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी येथे सात पुरावे टाकून मालकी हक्क तपासा !

 

 

१] पहिला पुरावा म्हणजे खरेदीखत होय.

 

असे कोणते सात पुरावे आहेत. जमिनीच्या मालकी

हक्काचा पहिला पुरावा म्हणजे खरेदीखत, म्हणजे काय तर

ज्या दोन व्यक्तींमध्ये जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार

होत असतो. त्यांना जमिनीच्या मूळ मालकी सिद्ध

करण्यासाठी खरेदीखत अवश्य पहा तर खरेदीखत एक

सरकारी कागदपत्र असतात.

 

खरेदी खत म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रथम

पुरावा समजला जातो ज्या दोन व्यक्तींमध्ये जमिनीचा

व्यवहार होणार आहे. किती क्षेत्रावर आणि किती

रुपयांमध्ये तो व्यवहार झाला याची सविस्तर माहिती दिली

असते.आता सरकारने 1985 पासून चे

खरेदीखत(Purchase fertilizer) आणि जुने दस्त

ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यायला सुरुवात केली आहे.

 

 

२] दुसरा पुरावा म्हणजे सातबारा उतारा आहे.

 

जमिनीच्या मालकी हक्काचा सगळ्यात महत्त्वाचा पुरावा

म्हणजे सातबारा उतारा, उताऱ्यात दोन गाव नमुने असतात.

एक गाव नमुना सात आणि गाव नमुना 12 गाव नमुना सात

मध्ये जमिनीच्या मालका विषयाची माहिती दिली असते.तर

गाव नमुना 12 मध्ये सात आहे यावरून जमिनीचा खरा

मालक कोण त्याची ओळख होते. त्याच्या काही त्याचे

एकूण चार प्रकार पडतात,Land Record Update.

 

 

पहिली पद्धत आहे यामध्ये अशा प्रकारच्या जमिनी

येतात.शेतकरीच हा त्या जमिनीचा मालक असतो. वर्ग दोन

मधील जमिनीचा हस्तांतरण करण्यावर शासनाचे निर्बंध

असतात. सरकारी अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय या

जमिनीचा हस्तांतरण करता येते.

 

जमिनीचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी येथे सात पुरावे टाकून मालकी हक्क

 

 

 

3]खाते उतारा आणि आठ

 

जमिनीच्या मालकी हक्काचा तिसरा आणि महत्वाचा पुरावा

म्हणजेच खाते उतारा किंवा आठ आता एखाद्या

शेतकऱ्याची जमिनी ही वेगवेगळ्या गट क्रमांकांमध्ये

विभागलेली असते. या सगळ्या गट क्रमांकांमध्ये

विभागलेली जमीन एकत्रितपणे आठवताऱ्यावर नमूद केली असते.

 

एखाद्या गावात तुमच्या मालकीची जमीन कोण कोणत्या

गटात आहे. त्याची माहिती मिळते त्यामुळे जमिनीच्या

मालकी हक्कासाठी उतारा किंवा खाते महत्त्वाचा पुरावा

म्हणून मानला जातो, पुढे आणखी वाचा….

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment