Property Knowledge | वडिलांच्या संपत्ती मध्ये मुलींना हिस्सा कधी मिळत नाही,काय आहे कायदा ? येथे सविस्तर माहिती जाणून घ्या !

    ●कायद्यांच्या नियमाप्रमाणे :   विवाहित किंवा अविवाहित मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये एकसारखा वाटा देण्याचा कायदेशीर अधिकार हिंदू वारसा कायदा 1956 मध्ये साल 2005 मध्ये सुधारणा केली गेली असून संपत्तीवरील दावे व हक्कांच्या तरतुदी करता एकूण 56 मध्ये हा कायदा निर्माण करण्यात आला होता याप्रमाणे वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांच्या इतकाच मुलीचा देखील अधिकार असणार आहे चाल … Read more