Bogus Satbara Utara | बोगस सातबारा ओळखण्याचे तीन उपाय कोणते ते येथे पहा !

  3]तिसरा उपाय : आणि सोपा पर्याय म्हणजे एलजी डी कोड आणि ई महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो प्रत्येक सातबारा उताऱ्यावर म्हणजे नवीन बदलानुसार सरकारवर म्हणजेच लोकल गव्हर्मेंट डिरेक्टर रिपोर्ट नमूद करण्यास सुरुवात केली आहे तुमच्या गावासाठी दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक असतो. सातबारा उतारावर गावाच्या नावासमोर नमूद केला असतो पण तुमच्या जमिनी चा व्यवहार करताना तुमच्यासमोर सादर … Read more

Land Transfar without charge | वडिलोपार्जित जमीन नावावर करा आता विनाशुल्क ?

    तहसीलदार या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे,Land Record Transfar.   तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत करण्याची जबाबदारी … Read more