Pik Vima 2023 | या जिल्ह्याचा कापूस मका सोयाबीन या ठिकाणचा 25% पीक विमा मंजूर !

 

Agrim Pik Vima 2023 : जिल्ह्यामधील सोयाबीन कापूस आणि मका या पिकासाठी पिक विमा भरलेल्या आणि पावसाच्या खंडामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून एक आदेश सूचना निर्गमित करून पिक विमा कंपनीला या पात्र झालेल्या नुकसानग्रस्त असलेल्या महोत्सल मंडळाचे शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत मध्ये आगरीन पिक विमा 25% देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

 

आणि मित्रांनो याच अधिसूचनेच्या माध्यमातून पात्र करण्यात आलेली आहे याच्या संदर्भा तील मित्रांनो आपण जर पाहिलं तर पावसाचा मोठा खंड पडलेला आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सर्व भागातील शेतकऱ्यांचा सर्वेक्षण करून जे जे महसूल मंडळ 50 टक्के पेक्षा महसूल मंडळाला पात्र करून त्या महसूल मंडळाचे अधिष्णा काढली जात आहे आणि याचप्रमाणे आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून ही एक अधिसूचना निर्गमित करण्यात आलेली आहे.

 

हे पण वाचा : Airtel ने Rs 99 चा अमर्यादित प्लान लॉन्च केला आहे.

 

ज्याच्यामध्ये केलेला सर्वेक्षणानुसार सोयाबीन कापूस आणि मका या पिकांचे 50% पेक्षा जास्त नुकसान दाखवण्यात आलेले आहे ज्याच्यामध्ये सोयाबीन या पिकासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यामधील लाडसांगवी चौका देण्यात आलेला आहे रासरी प्रमाणे वैजापूर तालुक्यातील आलेली आहे गंगापूर तालुक्यामधील वडगाव या महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे आणि या महसूल मंडळामध्ये सुद्धा 60 टक्के मध्ये घट दाखवण्यात आली फळ गायगाव आणि बोरसर तालुक्यातील 70 टक्के पेक्षा जास्त उतणापूर तालुक्यामधील मांजरी भेंडाळा शेंदूर वाडा आडगाव आणि गाजगाव या महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे आणि याच्यामध्ये सुद्धा चालते लेली आहे.

 

मका या पिकासाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यामध्ये लाड सांगवी व आणि पिसादेवी सेक्टर फुलंब्री तालुक्यामधील महालगाव बा प तारापूर खंडाळा जाणेफळ गायगाव आणि बोरसर तालुक्यात या महसूल मंडळाचा समावेश करण्यात आलेला आहे आणि वरील पात्र झालेल्या महसूल मंडळामध्ये एक महिन्याच्या आत मध्ये पिक विमा योजनेच्या तरतुदीनुसार साठी पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना संभाव्य विमा नुकसान भरपाई च्या 25 टक्के आरोप याचप्रमाणे अंतिम टी कापण्याच्या अहवालाच्या आधारे जे काही नुकसान भरपाईची रक्कम होईल.

 

ती रक्कम या वितरित केलेल्या पिक विमा रकमेतून समायोजित करावी अशा प्रकारचे निर्णय सुद्धा देण्यात आलेले आहेत आणि अशा प्रकारचे आदेश चोलामंडलम एसएम जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड पुणे या कंपनीला जिल्हाधिकारी कार्यालय छत्रपती संभाजी नगर यांच्या माध्यमातून आठ सप्टेंबर 2023 रोजी देण्यात आलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या संदर्भातील

 

हे पण वाचा :नाद खुळा मोटरसायकलला बसवली ट्रॉली शेतकऱ्यासाठी आहे खूपच उपयोगी !

 

 

 

 

Leave a Comment